Pogoji uporabe

Pravila uporabe spletne strani

Prosimo vas, preberite ta pravila sedaj. Z uporabo te spletne strani soglašate, da sprejemate Splošne pogoje uporabe spletne strani ter da se jih boste tudi držali. V kolikor ne soglašate s Splošnimi pogoji uporabe, ne morete dostopati do te spletne strani.

Dostop

Dostop uporabnikom do te spletne strani je dovoljen le začasno, konzorcij si pridržuje pravico, da odstrani ali spremeni storitve, ki jih zagotavlja brez vsakršnih opozoril. Občasno lahko konzorcij prekine dostop do nekaterih delov spletne strani (ali celotne spletne strani) uporabnikom, ki so se registrirali. V kolikor izberete, da imate zagotovljeno identifikacijsko oznako, geslo ali kateri koli dokaz (informacijo) kot del naših varnostnih postopkov, morate takšne informacije obravnavati kot zaupne ter jih ne smete razkrivati kateri koli tretji osebi. Konzorcij si pridržuje pravice, da onemogoči geslo ali identifikacijsko oznako kakršnemu koli uporabniku (ali ste kot uporabnik to vi zahtevali, ali konzorcij) v kakršnem koli času; v kolikor niste pravilno soglašali s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani.

Povezave

Povezave do spletnih strani tretjih oseb so objavljene le za vaše boljše razumevanje. Takšne spletne strani obratujejo in so nadzorovane s strani tretjih oseb ali strank ter njihova vključenost ne pomeni odobravanje ali strinjanje spletne strani smempower.com in vseh podatkov na tistih spletnih straneh.

Avtorske pravice, licence in idejni predlogi

Celotna vsebina spletne strani smempower.com site je zaščitena z avtorskimi pravicami z mednarodnimi zakoni in predpisi blagovnih znamk. Lastnik avtorskih pravic ter blagovne znamke je smempower, njihovi partnerji ali tretje osebe, ki so obenem pridobitelji licence pod Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Lahko natisnete ali prenesete le določene podatke iz različnih področij spletne strani, ki nakazujejo, da vsebujejo prenosljive datoteke ali informacije; ali za vašo osebno uporabo, ali za namene izobraževanja; v kolikor soglašate, da ne boste spremenili ali odstranili obvestil o avtorskih pravicah v datotekah.

Pogoji uporabe

Lahko uporabite to spletno stran le v zakonite namene. Vse informacije (ali datoteke), razen osebnih (zaščitene s Pravilnikom o zasebnosti), ki jih objavite na tej spletni strani se smatrajo kot javne in nelastniške ter so tako obravnavane v skladu s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani smempower.com. Konzorcij si ne pridržuje obveznosti do teh informacij ali datotek, katere ima pravico uporabljati, širiti, kopirati ali razkrivati vsem tretjim osebam, v kakršne koli namene. Prav tako ima konzorcij pravico razkriti vašo identiteto vsaki tretji osebi, ki zakonito trdi, da vaše datoteke ali informacije kršijo njihove avtorske pravice ter pogoje zasebnosti.
Na tej spletni strani je prepovedano objavljati ali širiti datoteke ali informacije, ki:

  • vsebujejo grožnje, obrekovanje, nespodobne in nezaslišane ter podžigajoče besede (žaljivke), pornografijo, nestrpne izjave, zlorabljene in lažljive informacije; vse, kaj bi lahko spodbujalo rasno sovraštvo, kakršno koli diskriminacijo, škandale ter vdor v zasebnost neke osebe; ali
  • ne vsebujejo vseh potrebnih licenc in/ali odobritev; ali
  • vsebujejo ali spodbujajo ravnanje, ki šteje za kriminalno dejanje, civilno neodgovornost, ali ravnanje, ki na kakršen koli način krši zakone Helenske republike Grčije in vseh ostalih držav ter pravice kakršne koli tretje osebe; ali
  • so tehnično škodljive (vsebujejo računalniške viruse, ”logic” bombe, trojanske konje, računalniške črve, škodljive komponente, poškodovane podatke ali ostalo škodljivo programsko opremo).

Prepovedano je zlorabiti to spletno stran (to vključuje bilokakršne spletne vdore).
Konzorcij ima pravico odstraniti kakršno koli datoteko, objavo ali informacijo, ki po mnenju konzorcija ni v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, ali pa zaradi bilokaterega drugega razloga. Dodati je potrebno, da bo konzorcij popolnoma sodeloval z organi pregona, v kolikor bodo ti zahtevali razkritje identitete ali lokacije vsakogar, ki objavlja podatke, objave ali informacije v neskladju z zgoraj navedenimi trditvami.

Omejitve odgovornosti

Soglašate, da razumete in se strinjate, da konzorcij ni odgovoren za kakršno koli posredno, nenamerno, posebno, posledično, ali izvzeto škodo, vključujoč (a ne omejeno) izgubo podatkov ali profitov, uporabe podatkov, stroškov javnega naročanja, ali kakršno koli ostalo posredno, nenamerno, posebno, posledično, ali izvzeto škodo (prekinitev pogodb, malomarnost, objektivna neodgovornost itd.). Konzorcij ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki je nastala kot rezultat: (1) ne/uporabe naše spletne strani in/ali naših storitev, (2) stroškov nadomestnih storitev in proizvodov, (3) neodobrenega dostopa sprememb vaših prenosov ali datotek, (4) izjav katere koli tretje osebe na tej spletni strani, (5) vsebin ali objav na tej spletni strani, ali (6) kakršnih koli drugih zadev, ki se nanašajo na to spletno stran ali naše storitve. Te omejitve veljajo v vsakršnem primeru (ne glede na to, če konzorcij je ali ni bil seznanjen z možnostjo nastanka morebitne škode) in ne glede na kakršno koli odpoved bistvenega namena ali omejenega pravnega sredstva. Nekatere pristojnosti ne dovolijo omejitve ali izključitve odgovornosti za kakršno koli posredno, nenamerno, posebno, posledično, ali izvzeto škodo tako, da nekatere zgornje omejitve mogoče ne veljajo na vas.

Pristojnost

Splošni pogoji uporabe spletne strani bodo urejeni ter sklicevani v skladu z zakoni Helenske republike Grčije. Vsi morebitni spori, ki bodo nastali, bodo v okviru pristojnosti grških sodišč.

Poizvedbe

Za vse poizvedbe prosimo kontaktirajte info@smempower.com

Spremembe

Smempower.com si pridržuje pravice do sprememb Splošnih pogojev uporabe spletne strani v kakršnem koli času, brez predhodnega obvestila. Takšne spremembe bodo objavljene na https://smempower.com/terms-of-use/in bodo namenjene vsem uporabnikom, da bodo ti razumeli odgovornost uporabe te spletne strani.

Skip to content