Όροι χρήσης

Χρήση κανόνων ιστότοπου

Παρακαλώ διαβάστε τους τώρα. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και ότι συμφωνείτε με την τήρησή τους. Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται προσωρινά και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση. Ανά διαστήματα, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο, σε χρήστες που έχουν κάνει εγγραφή με εμάς. Εάν έχετε επιλέξει να έχετε, ή σας παρέχεται, κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι πληροφοριών ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον επιλέξετε εσείς είτε είναι εκχωρημένος από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.

Συνδέσεις

Οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων είναι αποκλειστικά για δική σας διευκόλυνση. Τέτοιοι ιστότοποι λειτουργούν και ελέγχονται από τρίτους και η χρήση τους δεν συνεπάγεται καμία έγκριση ή αποδοχή από το smempower.com του υλικού σε αυτούς τους ιστότοπους.

Πνευματικά δικαιώματα, άδειες και υποβολές ιδεών.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου smempower.com προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων είναι η smempower, οι συνεργάτες της ή άλλοι τρίτοι κάτοχοι άδειας και διαθέτουν άδεια βάσει Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Μπορείτε να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε τμήματα του υλικού από διαφορετικές περιοχές του Ιστότοπου, που αναφέρονται σαφώς ως υλικό με δυνατότητα λήψης, για προσωπική / εκπαιδευτική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε τυχόν ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας από το υλικό.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Εκτός από προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες καλύπτονται από την Πολιτική Απορρήτου μας, οποιοδήποτε υλικό μεταδίδετε ή δημοσιεύετε στον Ιστότοπο θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων σχετικά με τη δημοσίευση μέσω του Ιστότοπου που έχουν συμφωνηθεί με το smempower.com. Δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση σχετικά με αυτό το υλικό και θα έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, να αντιγράφουμε, να διανέμουμε και να αποκαλύπτουμε σε τρίτους οποιοδήποτε τέτοιο υλικό για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε ή ανέβηκε από εσάς στον Ιστότοπο συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή.
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η μετάδοση από ή προς την Ιστοσελίδα οποιουδήποτε υλικού:

  • που είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, ανήθικο, προσβλητικό, πορνογραφικό, καταχρηστικό, ικανό να υποκινήσει φυλετικό μίσος, μεροληπτικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, φλεγμονώδες, βλάσφημο, που να παραβιάζει την εμπιστοσύνη ή την ιδιωτικότητα ή που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή δυσφορία.
  • για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και / ή εγκρίσεις
  • που αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, που αποτελεί αστική ευθύνη ή διαφορετικά αντίκειται στο δίκαιο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου
  • που είναι τεχνικά επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιών υπολογιστών, logic bombs, Trojan horses, worms, επιβλαβών στοιχείων, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή επιβλαβών δεδομένων).

Δεν επιτρέπεται η κατάχρηση του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, το hacking).
Έχουμε το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιοδήποτε υλικό ή ανάρτηση που κάνετε στον Ιστότοπο εάν, κατά τη γνώμη μας, τέτοιο υλικό δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή με δικαστική απόφαση που μας ζητούν να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή να εντοπίσουμε οποιονδήποτε δημοσιεύει οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, υποδειγματικές ή τιμωρητικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν απώλειας χρήσης, απώλειας κερδών, απώλειας δεδομένων, απώλειας καλής θέλησης, κόστους της προμήθειας υποκατάστατων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων, παραδειγματικών ή τιμωρητικών ζημιών, που προκάλεσαν, και σε οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, είτε για παραβίαση της σύμβασης, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας και αυστηρής ευθύνης), ή με άλλο τρόπο από: (1) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή / και των υπηρεσιών μας, (2) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων υπηρεσιών και αγαθών, (3) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας, ( 4) τις δηλώσεις ή τη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου στον ιστότοπό μας, (5) εξάρτηση από περιεχόμενο ή δημοσιεύσεις στον ιστότοπό μας ή (6) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με τον ιστότοπό μας ή τις υπηρεσίες μας. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και παρά την αποτυχία ουσιαστικού σκοπού οιασδήποτε περιορισμένης χρήσης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, παραδειγματικές ή ποινικές ζημίες, επομένως ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας και τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Πληροφορίες

Για όλες τις ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@smempower.com

Αλλαγές

Το Smempower.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αντικαταστήσει Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης που εμπεριέχονται στον ιστότοπο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές θα αναρτόνται στη διεύθυνση https://smempower.com/terms-of-use/ για δική σας πληροφόρηση και ευκολία ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε την ευθύνη σας ως χρήστης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο