Πολιτική απορρήτου ΓΚΠΔ (GDPR)

Πολιτική προστασίας δεδομένων και απορρήτου

Σεβόμαστε το απόρρητο όλων των χρηστών μας και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) που μας παρέχετε εμπιστευτικά. Γνωρίζουμε ότι ανησυχείτε για τον τρόπο που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και εκτιμούμε ότι εμπιστεύεστε ότι θα το κάνουμε με κάθε δέουσα προσοχή και επιμέλεια.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών του ιστότοπού μας και των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε. Τίποτα δεν αλλάζει με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας. Βελτιώνουμε μόνο τον τρόπο που περιγράφουμε τις εφαρμογές μας και το πώς εξηγούμε τις επιλογές που πρέπει να ενημερώσετε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το smempower χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα: πώς συλλέγονται, γιατί συλλέγονται, και τους νομικούς λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε, πώς διατηρούνται και πώς γίνεται η επεξεργασία τους. Εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Νέες γενικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων (GDPR)

Ο νέος κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 2018 σύμφωνα με το GDPR (Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / WE)

Ο κύριος στόχος του GDPR είναι η τυποποίηση των κανόνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Προσωπικά δεδομένα» είναι όλες οι πληροφορίες βάσει των οποίων είναι δυνατή η αναγνώριση του χρήστη, όπως το όνομα και το επώνυμο που σχετίζονται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Αρχεία “Cookie” – επηρεάζουν τα δικαιώματά σας;

Τα cookies είναι αρχεία που ένας συγκεκριμένος ιστότοπος εισάγει στον υπολογιστή του Χρήστη μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού (με τη συγκατάθεση του Χρήστη), επιτρέποντας στους ιστότοπους να αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης προκειμένου να αποκτούν και να θυμούνται επιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό περιήγησης. Ακολουθούμε τα «cookies» για να κατανοήσουμε καλύτερα και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις των χρηστών μας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των “cookies” στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), ωστόσο, δεν θα προκαλέσει νομικές συνέπειες σε εσάς ούτε θα σας επηρεάσει με άλλο τρόπο.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική μας για τα cookies κάνοντας κλικεδώ.

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών από εσάς:

Πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς. Σας ζητάμε μια σειρά προσωπικών πληροφοριών όταν συμπληρώνετε τις ηλεκτρονικές φόρμες ή τις αιτήσεις μας για συγκεκριμένους σκοπούς: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε:

– Να επικοινωνούμε μαζί σας για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του smempower

– Να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει

– Να προσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με εσάς

– Να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα

– Να ανιχνεύουμε την αποτελεσματικότητα των ιστοτόπων μας και να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες μαζί τους

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές. Ενδέχεται να λάβουμε στοιχεία επικοινωνίας από τρίτους ή εταιρείες που εργάζονται για εμάς όπου έχετε δηλώσει ότι θέλετε να λαμβάνετε νέα από εμάς. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, όπως το Facebook, το LinkedIn ή από ιστότοπους οργάνωσης δεδομένων. Όπου το κάνουμε αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε για την πηγή προέλευσης των προσωπικών σας δεδομένων όταν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν καθίσταται εφικτό.

Αυτόματη συλλογή δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των αρχείων καταγραφής διακομιστή του smempower συμπεριλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών και τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του συστήματος του δικτύου και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Το smempower χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”) για να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας και έτσι να μπορούμε να τον βελτιώσουμε.

Ενημερωτικό δελτίο.(Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο). Χρησιμοποιούμε το mailchimp ως υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου Πολιτική απορρήτου του Mailchimp. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέξει να διαγράψει την εγγραφή του σε αυτές τις υπηρεσίες ενημερωτικού δελτίου κάνοντας απλώς κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλεται.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους. Για την ευκολία σας και τη διαχείριση των πληροφοριών σας, παρέχουμε συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. Η σύνδεση εξωτερικών ιστοτόπων τρίτων με αυτόν τον ιστότοπο δεν σχετίζεται ούτε προωθείται από εμάς. Δεν μπορούμε πάντα να διασφαλίσουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών ιστότοπων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν διαφημίσεων ή πρακτικών μάρκετινγκ. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιορίζεται στις δικές μας πρακτικές συλλογής πληροφοριών. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τις ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας και τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών οποιουδήποτε εξωτερικού τρίτου ιστότοπου προτού δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους.

Διατήρηση των δεδομένων σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών και λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς. Όπου έχετε ζητήσει να προστεθείτε σε λίστες μάρκετινγκ ή λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα στοιχεία σας θα διατηρούνται έως ότου επιλέξετε να διαγραφείτε από αυτές τις επικοινωνίες. Ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας που και που για να ελέγχουμε ότι εξακολουθείτε να θέλετε να λαμβάνετε αυτή την αλληλογραφία. Για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης για τα προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή από αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε πάντα να επιλέξετε ποιες προσωπικές πληροφορίες (εάν υπάρχουν) θέλετε να μας δώσετε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να επηρεαστούν εάν επιλέξετε να μην παράσχετε ορισμένες λεπτομέρειες, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε χωρίς όνομα ή στοιχεία επικοινωνίας.

Εάν μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου ή αριθμό φαξ), ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις που προσφέρουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας.

Αυτή είναι μια σύντομη περίληψη των δικαιωμάτων σας:

  • Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των νομικών συμφερόντων μας, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα πλέον, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για την επεξεργασία που να υπερισχύουν των συμφερόντων σας. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας για να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο υπολοίπου που κάναμε.
  • Το δικαίωμά σας για πρόσβαση και μετακίνηση των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μεταγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και κοινοποίησης των δεδομένων σας. Το πρώτο αντίγραφο μπορεί να ζητηθεί δωρεάν. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
  • Το δικαίωμά σας για διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα για εσάς.
  • Το δικαίωμά σας για διαγραφή. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, για παράδειγμα, εάν οι πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή εάν δεν έχουμε πλέον νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.
  • Το δικαίωμά σας για περιορισμό. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς έως ότου διορθώσουμε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα για εσάς ή μέχρι να έχουμε διαχειριστεί μια ένσταση από εσάς.
  • Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε δώσει. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα νομικά δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις μας, όπως η νομοθεσία περί απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ενδέχεται να μας εμποδίσουν να αποκαλύψουμε ή να μεταφέρουμε όλα ή μέρος των πληροφοριών σας ή να διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο